Bilans 2014
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » BILANS 2014

Inwentaryzacja

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015

Wycena aktywów i pasywów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015

Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015

Koszty i przychody na przełomie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015

Pozostałe zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
DARMOWY PROGRAM
 
 
Darmowy program do sporządzenia sprawozdania finansowego - BILANS Gofin 2014 - pozwala wypełnić, wydrukować i zapisać na dysku główne elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym). Dodatkowo program posiada funkcję importu danych porównawczych.
» Poleć program BILANS Gofin 2014 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL

Bilans 2014 - ważne informacje

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 r.
IV kwartał 2014 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2014 r.
Nie później niż do 26 marca 2015 r.
Nie później niż do końca marca 2015 r.
Harmonogram
prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2014 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2014 r. a zakończyć do 15 stycznia 2015 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Badaniu za 2014 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
W określonych przypadkach, wymienionych w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki (niebędące jednostkami mikro) mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje zawarte w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się wtedy również w odpowiednio uproszczonej formie.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Ustawa o rachunkowości określa, które jednostki mają obowiązek (por. art. 55 ust. 5 ustawy), a które prawo do stosowania MSR (por. art. 45 ustawy).
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty

Bilans 2014 - druki


Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Robię to pierwszy raz. W bilansie mam w pasywach zysk netto 852.000 i odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wielkość ujemna 480.000. Jest to spółka komandytowa. Jak to ...
Bilans 2012 - Bilans otwarcia
Czy w bilansie spółki z o.o., która z osobami fizycznymi tworzy spółkę z o.o. - sp. komandytową ujmuje się po stronie aktywów i pasywów wartość udziałów wniesionych do komandytowej? Jeśli ...
Bilans 2012 - Bilans w spółce z o.o.
Witam uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe w spółce jawnej będzie z datą 30.06.2015 chciałam złożyć do urzędu skarbowego do 10 lipca a tu czytam ze powinnam złożyć 30 kwietnia 2015r. co ...
Bilans 2012 - Dziś wyczytałam że do pit 36L trzeba było złożyć sprawozdanie finansowe do 30,04
Sp. z o.o. jednoosobowa powdtała 3 lata temu i od kąd powstał nic się nie dzieje. Czy za 2014r. trzeba złożeć w US i Sądzie sprawozdanie finansowe "zerowe" ?
Bilans 2012 - Bilans zerowy

Program BILANS - archiwum

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60