Bilans 2013
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » Bilans 2013

Inwentaryzacja

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 (356) z dnia 20.10.2013

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 (356) z dnia 20.10.2013

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 (356) z dnia 20.10.2013

Wycena aktywów i pasywów

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (357) z dnia 1.11.2013

Koszty i przychody na przełomie roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013

Badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego

Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014

Pozostałe zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 38 (827) z dnia 20.12.2013
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksPracy.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KontrolaSkarbowa.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

DARMOWY PROGRAM
 
 
Darmowy program Sporządzamy sprawozdanie finansowe - BILANS Gofin 2013 pozwala wypełnić, wydrukować i zapisać na dysku główne elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu).
» Poleć program BILANS Gofin 2013 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Bilans 2013 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2013 r.
IV kwartał 2013 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2013 r.
Nie później niż do 26 marca 2014 r.
 
Nie później niż do końca marca 2014 r.
 
Harmonogram
prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2013 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2013 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2013 r. a zakończyć do 15 stycznia 2014 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów (dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym)
Kto może sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r. w formie uproszczonej?
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2013 r. może sporządzić jednostka, która w 2013 r. oraz w 2012 r. nie osiągnęła dwóch z trzech następujących wielkości:
Kto może sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r. w formie uproszczonej?
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r., jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego (2013 r.) oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy (2012 r.) łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z trzech następujących warunków:
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2013 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 251/A/NBP/2013 z 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z tą tabelą, na dzień bilansowy przypadający na 31 grudnia 2013 r., obowiązują następujące kursy walut:
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości badaniu za 2013 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
Ogłaszanie sprawozdań finansowych za 2013 r.
Sprawozdania finansowe sporządzane za rok 2013 nie podlegają ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Przypominamy że z dniem 1 stycznia 2013 r. "Monitor Polski B" został zniesiony. Istotne zmiany w zakresie ogłaszania sprawozdań finansowych wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378).
Ogłaszanie sprawozdań finansowych za 2013 r.
Bilans 2013 - druki


Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
błagam o pomoc, księguję w rewizorze od kilku lat a teraz zrobiło mi coś takiego w bilansie /kwoty wymyślone/: A. aktywa trwałe np 150.000,00 B. aktywa obrotowe np 200.000,00 razem ...
Mam problem, muszę złożyć korektę CIT-8 za 2013r. jaką wpisać datę wypełnienia? myślę, że chyba aktualną, prawda? Bilans sporządziłam z datę 31.03.2014r. ale jeden ze wspólników w tych dniach jest ...
Czytam i czytam i nie wiem - robie to pierwszy raz. Wspólnik komplementariusz osoba fizyczna spółki komandytowej musi złozyc do 30 kwietnia PIT-36L. Czy musi tez złożyć do PITa-36L sprawozdanie ...
Czy spółka Jawna jako średnie przedsiębiorstwo ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe do PFRON?
Witam, potrzebuję tak plus minus stan aktywów na dzień 31-01-2014. Nie mam jeszcze do końca sprawdzonego roku 2013. Czy jak dam przenieś bilans zamknięcia z 2013 będę mogła później ...
Czy jeśli robię sprawozdanie finansowe pierwszy raz za 2013 rok to wpisuję jakieś dane na początek roku czy uwzględniam tylko 2013 rok?
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
pokaż