Bilans 2014
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » BILANS 2014

Inwentaryzacja

Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014

Wycena aktywów i pasywów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014

Koszty i przychody na przełomie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014

Pozostałe zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL

Bilans 2014 - ważne informacje

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 r.
IV kwartał 2014 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2014 r.
Nie później niż do 26 marca 2015 r.
Nie później niż do końca marca 2015 r.
Harmonogram
prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2014 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2014 r. a zakończyć do 15 stycznia 2015 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Badaniu za 2014 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Ustawa o rachunkowości określa, które jednostki mają obowiązek (por. art. 55 ust. 5 ustawy), a które prawo do stosowania MSR (por. art. 45 ustawy).
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty

Bilans 2014 - druki


Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
starosta przy udzieleniu wpisu do zawodu przewoźnika drogowego domaga się sprawozdanie finansowego za rok poprzedni. W 2013 roku byłem na ryczałcie a w starostwie tego nie rozumieją. Czy mogę zrobić ...
Bilans 2012 - Sprawozdanie finansowe będąc na ryczałacie?
w rachunku zysków wyszedł mi zysk 51.864,31zł i podatek do zapłaty 12166zł jak to teraz zaksiegowac aby ujęło się w bilansie?
Bilans 2012 - Księgowanie - bilans zaćmienie-pomocy!!!
Złożyliśmy do banku bilans za 8 miesięcy. Potrzene to było do kredytu. Wymagane było jego podpisanie. Teraz wykryliśmy pomyłkę, wynikającą z tego ,że program na którym pracujemy pierwszy rok, nie ...
Bilans 2012 - Błędny bilans a bank?
Czy w bilansie otwarcia na początek roku powinnam wpisać kwotę, jaka została już umorzona na koniec roku poprzedniego? Czy tyle ile jeszcze do umorzenie zostało na dany ŚT? Zaksięgowałam wn-konto ...
Bilans 2012 - Umorzenie a bilans otwarcia roku?
spółka zo.o. wieloosobowa, zarząd wieloosobowy, nie ma pracowników. Od listopada spółka planuje zawiesić działalność- 1. czy w okresie zawieszenia należy wysyłać deklaracje VAT do US? 2. CIT-8 za 2014 trzeba będzie ...
Bilans 2012 - Zawieszenie spółki z o.o. a deklaracje VAT i bilans 2014
mam pytanie co zrobić jeżeli nie został zaksiegowany wyciąg w 2013 roku, dotyczy to ksiąg handlowych w spółce z o.o. czyli bilans jest juz zatwierdzony
Bilans 2012 - Bilans 2013 a niezaksięgowany wyciąg za 2013
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
pokaż