Bilans 2014
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » BILANS 2014

Inwentaryzacja

Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014

Wycena aktywów i pasywów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014

Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014

Koszty i przychody na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014

Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (863) z dnia 20.12.2014

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014

Pozostałe zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL

Bilans 2014 - ważne informacje

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 r.
IV kwartał 2014 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2014 r.
Nie później niż do 26 marca 2015 r.
Nie później niż do końca marca 2015 r.
Harmonogram
prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2014 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2014 r. a zakończyć do 15 stycznia 2015 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Badaniu za 2014 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
W określonych przypadkach, wymienionych w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki (niebędące jednostkami mikro) mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje zawarte w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się wtedy również w odpowiednio uproszczonej formie.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Ustawa o rachunkowości określa, które jednostki mają obowiązek (por. art. 55 ust. 5 ustawy), a które prawo do stosowania MSR (por. art. 45 ustawy).
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty

Bilans 2014 - druki


Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
brak uchwały zatwierdzającej bilans a termin upł. 10-01-2015, czy wysłać do US sprawozdanie finansowe bez uchwały walnego zgromadzenia?
Bilans 2012 - Bilans do US
sp. komandytowa z dniem 31.12.2014 podjęła uchwałę o likwidacji spółki.Bilans robię na 31.12.2014, czy jest to normalny bilans jak na koniec roku?
Bilans 2012 - Bilans przy likwidacji spółki komandytowej
Witam serdecznie, co zrobilibyście w przypadku, gdy trzeba złożyć sprawozdanie za 2014, ale nie ma śladu po sprawozdaniach za lata poprzednie (jest tylko deklaracja CIT-8). Skąd wziąć kwoty na pozycje STAN ...
Bilans 2012 - Sprawozdanie finansowe bez poprzednich lat
Witam, mam zlozyć bilans i rzis do banku do pozyczki. bilans obejmował będzie 01-11.2014r. Co mam wpisać w "Sporządzony za okres...' oraz "Sporządzony na dzień ..." w Bilansie. Czy mogę ...
Bilans 2012 - Bilans do banku na jaki dzień?
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
pokaż