Bilans 2014
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » BILANS 2014

Inwentaryzacja

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015

Wycena aktywów i pasywów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015

Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015

Koszty i przychody na przełomie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015

Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
DARMOWY PROGRAM
 
 
Darmowy program do sporządzenia sprawozdania finansowego - BILANS Gofin 2014 - pozwala wypełnić, wydrukować i zapisać na dysku główne elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym). Dodatkowo program posiada funkcję importu danych porównawczych.
» Poleć program BILANS Gofin 2014 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL

Bilans 2014 - ważne informacje

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 r.
IV kwartał 2014 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2014 r.
Nie później niż do 26 marca 2015 r.
Nie później niż do końca marca 2015 r.
Harmonogram
prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2014 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2014 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2014 r. a zakończyć do 15 stycznia 2015 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Badaniu za 2014 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 2014 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostek mikro
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
W określonych przypadkach, wymienionych w art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki (niebędące jednostkami mikro) mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje zawarte w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się wtedy również w odpowiednio uproszczonej formie.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 r. na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Ustawa o rachunkowości określa, które jednostki mają obowiązek (por. art. 55 ust. 5 ustawy), a które prawo do stosowania MSR (por. art. 45 ustawy).
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty

Bilans 2014 - druki


Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Witam. W której części bilansu / pozycji powinno się uwzględnić mieszkanie (przeznaczenie na biuro)...
Bilans 2012 - Bilans mieszkanie
Pytanie do zaawansowanych w programie Symfonia. Czy i na jakich zasadach jest możliwe zdefiniowaie oddzielnego RZiS i bilansu dla określonych tylko typów dokumentów. Nie kont, niestety, tylko dokumentów. Albo np. ...
Bilans 2012 - Symfonia- RZis i bilans tylko z niektórych dokumentów
sp.z o.o., 4 osoby zarząd, nie prowadzi od kilku lat żadnej działalności, nie składa do KRS dokumentów, teraz muszą złożyć sprawozdanie za kilka lat wstecz do KRS ( sąd przymusił ...
Bilans 2012 - Jak zrobić taki bilans ?
Witam, mam pytanie dot. wprowadzeniu BO wraz z rozrachunkami a mianowicie wprowadzając BO nie mam możliwości wejść na rozrachunki :( gdzie błąd?
Bilans 2012 - Symfonia FiK bilans otwarcia

Program BILANS - archiwum

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
pokaż